شماره های پیشین

شکوه از دست رفته

تاریخ درج : سه شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
ویرانی عمارت تاریخی بابوکان

در حالی که به شکوه از دست رفته تنها بازمانده بابوکان قدیم می‌اندیشم، به بازسازی این عمارت قدیمی فکر می‌کنم که می تواند یکی از جاذبه های گردشگری این محله شود و توسعه آن را به ارمغان بیاورد راه رسیدن به محله بابوکان از خیابان همیشه شلوغ امام خمینی می گذرد . خیابانی که سال‌ها از دو طبقه بودن آن می‌گذرد ؛ اما همچنان ترافیک سنگین و پر رفت و آمد بودن از ویژگی های آن است .  تردد  در  روگذر خیابان امام خمینی سبب می شود  آشفتگی‌های خیابان قدیمی اصفهان بیشتر به چشم بیاید. در دوسوی خیابان ساختمان های  فرسوده با نماهای نا هماهنگ که تابلوهای تجاری در رنگ و اندازه های مختلف بر سردر آنها خودنمایی می کند ،به چشم می خورد . تا چشم کار می‌کند در این خیابان واحدهای خدمات خودرویی فعالند . در کنار واحدهای خدمات خودرویی زمین های بایر  رها شده ای وجوددارد که به این خیابان که در ورودی شهر اصفهان قرار دارد ، چهره ای نامناسب بخشیده است . از خروجی اول زیر گذر که پایین می آییم وخیابان را دورمی زنیم ، خیابان ورودی بابوکان را می بینیم . نام این محله برتابلوی ورودی آن به چشم می خورد .در خیابان اصلی محله بابوکان مغازه های بسیاری وجود دارد که ازساخت آنها زمان بسیاری می‌گذرد و تصویر زیبایی از این خیابان در ذهن رهگذران ثبت نمی‌کنند . خیابانی که یک بار نام آن از بابوکان به نیکان تغییر می‌کند و تلاش اهالی برای بازگشت نام قدیمی سه سال طول می‌کشد .  در گذر از خیابان شهدای بابوکان به میدان حمزه می رسیم که در سمت راست آن دبستان پسرانه حاج میرزا حسن فامیل دردشتی قرار دارد و محلی که اکنون این دبستان قرار دارد ،روزگاری گورستان محله بوده است . در سمت چپ میدان، خانه ای قدیمی و فرسوده واقع شده است؛ خانه ای که یکی از اهال محله بابوکان که بیش از 100 سال از عمر  وی می‌گذرد، روی صندلی کنار ورودی آن نشسته است . حیاط  پردرخت این خانه قدیمی از میان د ر گشوده شده خانه آشکار است . سید محمود موسوی بهترین گزینه ای است که می تواند از ويژگی های این محله قدیمی بگوید .او  از  روزگاری می‌گوید که سیل گندم های کاشته شده در مزارع این محله ر ا با خود می برد و سبب می شود اهالی این محله در نبود نان گرسنگی را تجربه کنند. شنیدن خاطره ای از وقوع سیلی که بنیاد مزارع را بر افکنده و این محله را اسیر خود کرده است، برای من که تاثیر  کم آبی را در این محله بیش از هر محله دیگری مشاهده کرده ام ،جالب است. روزگاری پرآبی مزارع  این محله را به ویرانی کشانده و امروز کم آبی آنها را به زمین های تبدیل کرده است که بیش از اینکه کشاورزی باشند ، بایرند و به حال خود رها شده اند .وی به کوچه‌پس‌کوچه ها ی خاکی این محله که حالا آسفالت شده اند نیز اشاره می‌کند و از روزگاری می‌گوید که بارها  در این محله با قاطر  جا به جا می شده است . سید محمود از  عصاری به عنوان یکی ازمشاغل قدیمی محله بابوکان اشاره می‌کند و از دشواری های حرفه خود که کشاورزی بود می‌گوید .وقتی از وی می خواهیم یکی از خاطرات قدیمی خود را برای ما  تعریف کند، از جدال خود با چهار گرگ در یکی از صحراهای بابو کان می‌گوید؛ از لحظه ای که موفق از میدان  این جدال بیرون می آید. در کنار خانه سید محمود،  مغازه مشاور املاک بابو کان قرار گرفته است. ابراهیمی، از ساکنان قدیمی بابو کان که سال‌هاست در حوزه مشاور املاک فعالیت می‌کند از قدمت 750 ساله بابو کان می‌گوید .به گفته وی، نام این محله از اسم اردشیر بابکان گرفته شده و به معنای شهر نیکان و شهر بزرگان است . ابراهیمی که برای برگزاری مسابقه های ورزشی در محله های اصفهان با سازمان ورزش شهرداری اصفهان همکاری می‌کند، از تغییر نام خیابان اصلی این محله از بابو کان به نیکان می‌گوید که سر انجام تلاش سه ساله اهالی، نام قدیمی را باز گرداند .وی با تاکید بر اینکه سرانه مراکز فرهنگی و ورزشی این محله بسیار پایین است ، ‌تاکید می‌کند که  اهالی این محله  که درحاشیه شهر قرار دارد، از امکانات تفریحی برخوردار نیست .وی از کمبود امکانات درمانی این محله گلایه دارد و از فاصله شش کیلومتری می‌گوید که اهالی این محله باید بپیمایند تا به امکانات درمانی دسترسی پیدا کنند. در بابوکان حتی مکانی برای ساده ترین نیاز درمانی ساکنان، مثل تزریقات نیز  وجود ندارد .ابراهیمی از مسئولان می خواهد عینک بزرگ بینی را  از چشم بردارند  تا محلات کوچک و کم بر خوردار را  هم ببینند .وی با گلایه  از برخی اعضای شورای شهر که  تنها در زمان انتخابات به بابوکان می آیند، می‌گوید : اینها در چهار سال گذشته به این محله نیامدند و حتی زمانی که برای کنگره بزرگداشت شهدای بابوکان نیز  از آنها دعوت کردیم ، به این کنگره نیامدند. توقع اهالی این محله این است که یک‌بار در سال به این محله بیایند و مشکلات را از نزدیک ببینند. وی از کوچه‌های خاکی آن روزهای بابوکان می‌گوید که فاقد روشنایی بود و اهالی برای گذر از آنها از فانوس استفاده می‌کردند .ابراهیمی تاکید می‌کند که  دوستی ها و رفاقت ها در گذشته بیشتر بود و اهالی به مشکلات یکدیگر رسیدگی و برای حل آنها تلاش می‌کردند .وقتی از بناهای تاریخی محله بابوکان از ابراهیمی سوال می‌کنیم ، به عمارت نیمه مخروبه ای اشاره می‌کند که روزگاری محل سکونت حاکمان محلی بوده است و امروز از گذشته پر فروغ خود نشانی ندارد ؛ ساختمانی که در دل محله بابوکان قرار گرفته است و 200 سال قدمت دارد .برای رسیدن به عمارت قدیمی محله ، گذری را در روبه روی مغازه مشاوره املاک بابوکان پشت سر می‌گذاریم که دوسوی آن را ساختمان های نیمه ساخته آجری و ساختمان های فرسوده فرا گرفته ا ند. عمارت قدیمی بابوکان که حالا بیش از آنکه به تاریخی بودن شهره باشد به مخروبه بودن مشهور است، از حصاری که آن را از دیگر بخش های محله جدا کند، بر خوردار نیست و نداشتن حصار آسیب پذیری آن را بیشتر کرده است .برای دیدن داخل بخش‌های  به جا مانده از این ساختمان باید زمین خاکی بزرگی را پشت سر بگذاری و گرد و خاک ایجاد شده در زمان حرکت ر ا به جان بخری. در یکی از اتاق های این مجموعه شومینه ای قرار دارد که بسیار به شومینه های امروزی شبیه است و روزگاری ساختمان راگرم می کرده است. شومینه موجود در این اتاق با وجود گذشت سال های بسیار ترک نخورده  و همچنان سالم باقی مانده است . در همه بخش های باقیمانده در این ساختمان قدیمی می توانیم نقش‌هایی را ببینیم که با زغال به تصویر کشیده شده اند . متاسفانه یکی از اتاق های این عمارت تاریخی به پاتوق معتادان تبدیل شده است. وقتی از ابراهیمی که در بازدید از این عمارت قدیمی مخروبه همراهی ام کرده است، از تلاش اهالی برای احیای این ساختمان قدیمی سوال می‌کنم، از  مشکلاتی که این ساختمان مخروبه برای محله  ایجاد کرده است می‌گوید و اظهار می‌کند :زمانی قرار بود این عمارت تخریب و به جای آن بازار روز کوثر احداث شود. وقتی می‌گویم که زمین های رها شده بسیاری در این محله وجود دارد که بازار کوثر می تواند در آنها احداث شود و بهتر نیست این عمارت باز سازی و یکی از جاذبه های گردشگری بابوکان شود، در پاسخ می‌گوید: ‌اگر میراث فرهنگی این عمارت ر ا بازسازی کند، خیلی خوب می شود؛ اما اگر بازسازی نشد، بهتر است ساختمان جدیدی به جای آن احداث شود تامحله سامان یابد . در حالی که به شکوه از دست رفته تنها بازمانده بابوکان قدیم می اندیشم ، به بازسازی این عمارت قدیمی فکر می‌کنم که می تواند یکی از جاذبه های گردشگری این محله شود و توسعه آن را به ارمغان بیاورد.مسجد جامع بابوکان در فاصله کمی از عمارت قدیمی قرار دارد که بازسازی شده است و مراسم های بسیاری  در آن بر گزار می شود .

url : http://www.hammahale.com/node/16032

دیدگاه جدیدی بگذارید

Plain text

  • هیچ تگ HTML ی مجاز نیست.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.